Почетком 2000. године почела су систематска фотографисања Београда, са циљем да се истакне лепота градских предела, архитектуре и културног наслеђа. Уз неколико неизбежних технолошких промена које су донеле повећану брзину рада и квалитете, снимање је и дан данас актуелно. Обрада снимљеног материјала иде у два правца. Један је израда интернет сајта на коме би се приказале све специфичности и лепоте града уз пропратне фактографске податке о историји, култури и особеностима објеката и предела који су на фотографијама. Други је израда монографије о Београду. Као најава за сајт и монографију, сваке године израђује се ограничена серија (до 50 комада) календара, који се поклањају еминентним личностима из разних области стваралаштва и добрим људима, без обзира на занимање.

© 2017 Влајко С.Х.Ј.К. Сва права задржана.