Основна делатност издавачког студија С.Х.Ј.К. је израда промотивних фотографија за маркетиншке потребе и њихова примена у штампи, интернет и ДВД презентацијама. Специјализовани смо за фотографисање архитектуре (екстеријера и интеријера), механизације и радова у грађевини, као и осталих врста фотографије на терену. Смелим ликовним и врхунским занатско-техничким решењима, трансформишемо наизглед обичне мотиве у савремена и импресивна пропагандна решења. Осим класичне фотографије, снимамо и фотографије велике резолуције, панорамске фотографије и фотографије у тешким светлосним условима. Располажемо врхунском фотографском и рачунарском опремом и додатним уникатним уређајима за панорамска и VR снимања. Располажемо великим искуством и рутином потребном за савлађивање свих потешкоћа које се могу јавити у раду. Посебна пажња се обраћа обради фотографија, управљању бојама и максималном искоришћењу великих техничких могућности опреме. Достигли смо висок ниво аутоматизовања великог дела обраде, па су због тога рокови испоруке сведени на минимум.

У сарадњи са другим фотографима можемо да понудимо врхунске услуге снимања и у свим осталим областима фотографије, од репортажа, преко студијске и модне фотографије до фотографија природе и примењене медицинске фотографије. Располажемо великом архивом фотографија из разних области, чији су основни мотиви везани за град Београд. Осим са фотографима, сарађујемо и са групом младих графичких и web дизајнера, видео сниматеља и монтажера, па смо у могућности да понудимо комплетна решења по питању снимања, обраде фотографија, дизајна, припреме за штампу и штампе, израде презентација и видео продукције.

© 2017 Влајко С.Х.Ј.К. Сва права задржана.